Studiebegeleiding

Welbevinden en studiemethode zijn de sleutelwoorden in ons begeleidingsprogramma. Wie zich goed voelt op school kan beter studeren. De zorg voor welbevinden en studiebegeleiding gaan hand in hand.

De klastitularis houdt in een dagelijks contact de vinger aan de pols van je hele klas en van elke leerling afzonderlijk.  Zo ondervangt hij/zij zo snel mogelijk moeilijkheden en is hij/zij het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders.

Elke leerkracht helpt je om zo efficiënt en aangenaam mogelijk te leren studeren.

Onze interne leerlingenbegeleiding geeft extra klassikale en individuele ondersteuning.

We kunnen permanent rekenen op de begeleider van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding)

We integreren VOKAN-begeleiding via het ondersteuningsnetwerk voor leerlingen met specifieke noden.