Steunfonds

Met uw steun willen we graag ons speelpark volledig opfrissen. In een eerste fase zullen we het basketbalterrein heraanleggen en de speelweide van een nieuwe grasmat voorzien. In de loop van april 2019 hopen we u trouwens ons volledige masterplan voor de buiteninfrastructuur te kunnen voorstellen.

Hoe vlugger we aan het noodzakelijke budget raken, hoe sneller we kunnen beginnen. Daar kan u aan bijdragen door een bedrag naar keuze te storten op de rekening “VITA et PAX STEUNFONDS” met rekeningnummer BE90 0689 3002 6832. (Voor giften vanaf € 1000 kan u een fiscaal attest krijgen.)