Grasveld 2500 m² (per m²)

10,00

Het grote grasveld van 2500 m2 werd vorig jaar opnieuw aangelegd en zal permanent onderhoud vragen: herinzaaien, veticuteren, bemesten, ontzuren en ventileren van de grond.

Beschrijving

Wenst u voor uw bedrijf een bewijs voor sponsoring (100% aftrekbaar) of voor representatiekosten/geschenken (50 % aftrekbaar)? Laat het ons gewoon even weten op directie@vitaetpax.be, of bel even 03 658 52 33.

Indien het beoogde bedrag voor een item al is bereikt, zal het bedrag van uw gift worden aangewend voor andere items; indien het voor de realisatie van een item noodzakelijke bedrag niet wordt bereikt, kunnen de giften daarvoor worden aangewend voor andere items bij de realisatie van dit plan.

Go to Top