De ouderraad

De ouderraad van het Vita et Pax-College wil een brug zijn tussen school en ouders en meewerken aan het ganse opvoedingsproject. Opvoeden doen we samen.

Actief betrekken van de ouders bij het schoolgebeuren is ondertussen een traditie op het college.

Vandaag groepeert de ouderraad een hecht team van enthousiaste en creatieve ouders die op verschillende vlakken hun steentje bijdragen.

  • ondersteunen
  • adviseren en participeren
  • informeren en communiceren
  • ‘bruggen’ bouwen

Heb je een vraag aan de ouderraad?

Geef je op als ‘helpende hand’ (hulp bij verschillende uitvoerende taken) of als effectief lid van het oudercomité.

Stuur een mailtje naar: ouderraad@vitaetpax.be

KERNTEAM:

Damasine Charon: voorzitter, moeder van een derdejaar

Jacqueline Gram: penningmeester, moeder van een derdejaar en een vijfdejaar

Sofie Goorden: secretaris, moeder van een tweedejaar

Nathalie Vennekens: moeder van een eerstejaar

Kathleen Bloemen: moeder van een derdejaar

Els Dombrecht: moeder van een derdejaar

Nathalie Van Schependom: moeder van een tweedejaar

VANUIT DE SCHOOL:

Bart Roels: directeur

Het kernteam doet bij het organiseren van activiteiten graag beroep op helpende handen.  Dit is een groep van 22 enthousiaste ouders.