Het oudercomité

Het oudercomité van het Vita et Pax-College wil een brug zijn tussen school en ouders en meewerken aan het ganse opvoedingsproject, opvoeden doen we samen.

Actief betrekken van de ouders bij het schoolgebeuren is ondertussen een traditie op het college.

Vandaag groepeert het oudercomité een hecht team van enthousiaste en creatieve ouders die op verschillende vlakken hun steentje bijdragen.

  • Ondersteuning van het pedagogisch project van de school
  • Klankbord van wat er onder de ouders leeft naar de school toe
  • Organisatie van gespreks- en thema-avonden
  • Praktische ondersteuning op tal van activiteiten
  • Uitgave van ‘Contact’ publicatie van het oudercomité
  • Fondsenwerving

Heb je een vraag aan het oudercomité of wil je toetreden tot onze dynamische ploeg?

Geef je op als ‘helpende hand’ (hulp bij verschillende uitvoerende taken) of als effectief lid van het oudercomité.

Stuur een mailtje naar (opgelet, geen accent op comité): ouderraad@vitaetpax.be

Luc Spooren: co-voorzitter – vader van Julie – 6A

Dominique Ruberecht: co-voorzitter, vader van Quintiliana – 4D

Dominique Schaub: vader van Jonathan – 6G

Gerlinde Adriaenssens: moeder van Lore – 3E en Pieter – 6E

Anne Boschmans: moeder van Charlotte Danen – 6B

Catherine Anslot: moeder van Ignace – 4G en Maryse – 6A

Frederik Braem: stiefpapa van Jeff Cordemans – 5H

Pascale Stappaerts: moeder Louise – 5H

Claire Van Gorp: moeder van Oliver – 2, Maité – 4 en Mathias – 5H

Valentine Van Der Hauwaert: moeder van Sander – 4F

Philippe Verschueren: penningmeester – vader van Thibaud – 3E

Greet Daneels: moeder van Yvanca – 2C

Gaël Majorovic: moeder van Zoé – 2D