De ouderraad

De ouderraad van het Vita et Pax-College wil een brug zijn tussen school en ouders en meewerken aan het ganse opvoedingsproject. Opvoeden doen we samen.

Actief betrekken van de ouders bij het schoolgebeuren is ondertussen een traditie op het college.

Vandaag groepeert de ouderraad een hecht team van enthousiaste en creatieve ouders die op verschillende vlakken hun steentje bijdragen.

  • Ondersteuning van het pedagogisch project van de school
  • Klankbord van wat er onder de ouders leeft naar de school toe
  • Organisatie van gespreks- en thema-avonden
  • Praktische ondersteuning op tal van activiteiten
  • Uitgave van ‘Contact’ publicatie van de ouderraad
  • Fondsenwerving

Heb je een vraag aan de ouderraad of wil je toetreden tot onze dynamische ploeg?

Geef je op als ‘helpende hand’ (hulp bij verschillende uitvoerende taken) of als effectief lid van het oudercomité.

Stuur een mailtje naar: ouderraad@vitaetpax.be

ONZE LEDEN:

Damasine Charon: mama van een eerstejaar

Claire Van Gorp: mama van een vierdejaar en een zesdejaar

Daniëlle Hernalsteen: mama van een eerstejaar

Edo Köhlinger: papa van een vijfdejaar

Els Dombrecht: mama van een eerstejaar

Gerlinde Adriaenssens: mama van een vijfdejaar

Greet Daneels: mama van een vierdejaar

Inge Van Goeye: mama van een tweedejaar

Isabel Kloeck: mama van een tweedejaar en een derdejaar

Jacqueline Gram: mama van een eerstejaar en een derdejaar

Valentine Van Der Hauwaert: mama van een zesdejaar

Philippe Verschueren: papa van een vijfdejaar

Ludovic De Witte: papa van een eerstejaar

Manu Vermeyen: papa van een eerstejaar

Michel Verdonck: papa van een eerstejaar

Nathalie Vennekens: mama van een eerstejaar en een derdejaar

Nora Fijneman: mama van een eerstejaar

Oliver Van Exem: papa van een vijfdejaar

Pascale Perard: mama van een derdejaar en een vijfdejaar

Pascale Stappaerts: mama van een vijfdejaar en een zesdejaar

Philippe Verschueren: papa van een vijfdejaar

Sarah Koppijn: mama van een eerstejaar

Sofie Melis: mama van een tweedejaar

Sylvie Dujardin: mama van 2 tweedejaars

Valentine Van der Hauwaert: mama van een zesdejaar

Els Taverniers: leerkracht

Bart Roels: directeur

ONZE HELPENDE HANDEN:

Vinçiane Van Grotenhuis: mama van een tweedejaar

Annick Fonteyne: mama van een tweedejaar en een vierdejaar

Karen Van de cruys: mama van een eerstejaar