Oriënteringstest

Op onze school schrijven we nieuwe eerstejaars normaal gezien pas in nadat ze een oriënteringstest hebben afgelegd.  Hieronder kan u lezen waarom we dit doen en wat de meerwaarde daarvan is.  Jammer genoeg strooit Corona dit jaar roet in het eten en hebben we beslist om de test die dit jaar gepland was op 22 april te annuleren.  Wie reeds was ingeschreven krijgt wel een advies voor 10 mei dat gebaseerd is op de Baso-fiche, het rapport en eventueel een gesprek met de lagere school.
Wie nog niet was ingeschreven voor de oriënteringstest, maar wel overweegt om alsnog definitief inschrijven op onze school, kan zich nog steeds aanmelden tot 30 april door de gegevens te sturen naar info@vitaetpax.be.  We krijgen graag volgende info: Naam, geboortedatum, adres, huidige lagere school, email-adres van een van de ouders en een GSM-nummer van een van de ouders. Ook rapporten en eventueel de Baso-fiche kan je doormailen naar dit adres.  Je wordt dan opgenomen in de lijst van kandidaat-leerlingen voor ons eerste jaar.
Onze filosofie i.v.m. de oriënteringstest:
Een goede studiekeuze houdt rekening met aanleg en bekwaamheid én is afhankelijk van belangstelling, motivatie en studiehouding.  Wij vinden het belangrijk dat ook wij als ontvangende secundaire school onze verantwoordelijkheid opnemen en een standpunt bepalen t.a.v. een eventuele keuze voor onze school.  Een objectieve basis in dit proces is onze test.  Het resultaat helpt ons de mogelijkheden van uw kind goed in te schatten.  Maar ook de basisschool is een belangrijke gesprekspartner in het keuzeproces.  Daarom informeren wij naar de uitslagen en het advies van de basisschool en contacteren we hen indien nodig om een gefundeerd advies te formuleren.  Dit doen we zo snel mogelijk, maar we hebben wel een paar weken nodig om dit voor iedereen af te werken.  De adviezen (geen cijfermatige resultaten) worden naar iedereen gelijktijdig verstuurd.  Nadien kan u dan al dan niet kiezen om uw kind op onze school in te schrijven.