Oriënteringstest

Op onze school schrijven we nieuwe eerstejaars normaal gezien pas in nadat ze een oriënteringstest hebben afgelegd.  Hieronder kan u lezen waarom we dit doen en wat de meerwaarde daarvan is.  Jammer genoeg heeft Corona in 2020 roet in het eten gestrooid en werd de test van april 2020 geannuleerd.  Het advies werd gebaseerd op de Baso-fiche, het rapport en eventueel een gesprek met de lagere school.
Aangezien we nog niet kunnen inschatten hoe sterk Corona het huidige schooljaar zal beïnvloeden, kunnen we nog niet zeggen of en op welke datum de oriënteringstest zal plaatsvinden.  Als er een beslissing is genomen, kan u dit uiteraard op onze website lezen.
Onze filosofie i.v.m. de oriënteringstest:
Een goede studiekeuze houdt rekening met aanleg en bekwaamheid én is afhankelijk van belangstelling, motivatie en studiehouding.  Wij vinden het belangrijk dat ook wij als ontvangende secundaire school onze verantwoordelijkheid opnemen en een standpunt bepalen t.a.v. een eventuele keuze voor onze school.  Een objectieve basis in dit proces is onze test.  Het resultaat helpt ons de mogelijkheden van uw kind goed in te schatten.  Maar ook de basisschool is een belangrijke gesprekspartner in het keuzeproces.  Daarom informeren wij naar de uitslagen en het advies van de basisschool en contacteren we hen indien nodig om een gefundeerd advies te formuleren.  Dit doen we zo snel mogelijk, maar we hebben wel een paar weken nodig om dit voor iedereen af te werken.  De adviezen (geen cijfermatige resultaten) worden naar iedereen gelijktijdig verstuurd.  Nadien kan u dan al dan niet kiezen om uw kind op onze school in te schrijven.