Het opvoedingsproject

Jonge mensen laten groeien
naar meer mens zijn en meer medemens zijn,

in een klimaat van vrijheid en verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de andere, vooral de zwakkere,

in een sfeer van vertrouwen, genegenheid, openheid en dialoog,

in een vormingsrelatie van opvoeder en leerling die oproept tot een evenwichtige zelfontplooiing, tot zelfoverstijging, inzet en dienstbaarheid,

die de waarde aan het licht brengt van authenticiteit en eerlijkheid, respect, tact en vriendelijkheid, vergevingsgezindheid en trouw, soberheid, wilskracht, sterkte en volharding, bescheidenheid, eerbied, innerlijkheid en godsdienstzin,

die daarom reageert tegen onechtheid en oneerlijkheid, tegen egoïsme, competitie en conformisme, consumptiegeest, gemakzucht en prestatiedrang,

die interesse en creativiteit stimuleert
en de geduldige en verzorgde arbeid waardeert.

Jonge mensen aldus bekwaam maken
om te groeien in vriendschap en echte genegenheid.

Zo zullen ze ook als jonge christenen kunnen groeien in geloof, hoop en liefde, in het spoor van de Heer Jezus,
in gebed en sacramenten,
in de geloofsgemeenschap van de Kerk, op de weg van het Rijk Gods, opdat de wereld moge groeien
naar ware liefde, gerechtigheid en vrede.

Missie

Een klassieke humaniora
Die een open schoolgemeenschap wil zijn Een huis met ramen en deuren open Waarin iedereen participeert

Kritisch naar binnen en buiten kijkt Met zin voor verantwoordelijkheid Zelfstandig op eigen benen Creatief nieuwe wegen verkent