Het Vita et Pax-gevoel

Een brede vorming in een klassieke humaniora

Een opvoeding in dialoog met elkaar en met de wereld rondom ons

Een leerlingvriendelijke aanpak met oog voor elk individu

Kleinschalig in een open sfeer en midden in het groen

Typische projecten en activiteiten

De studie van een klassieke taal draagt bij tot analytisch en synthetisch denken, vergemakkelijkt het leren van moderne talen en geeft je een brede, culturele bagage mee. Daarom zorgt het voor een stevige basis en is het een goede voorbereiding op een waaier van richtingen aan de universiteit of hogeschool.  Los daarvan is de studie van de klassieke talen ook iets wat ons op school verbindt. Iedereen volgt het of heeft het gevolgd en ook in onze richting Wetenschappen-wiskunde sijpelt het humane ook nog steeds binnen via de lessen filosofie en wereldlitteratuur. Dat maakt dat alle neuzen in dezelfde richting staan wat voor een homogeen gevoel zorgt.

We evolueren ook steeds meer naar alternatieve lesvormen.  Dat wil zeggen dat we de leerlingen regelmatig in projecten laten werken en een open-leercentrum hebben gecreëerd waar leerlingen samen, maar toch zelfstandig kunnen werken.