Inschrijvingsprocedure

Inschrijvingsprocedure schooljaar 2020-2021

Overeenkomstig de nieuwe regelgeving zal de inschrijving van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2020-2021 op onze school als volgt georganiseerd worden.

 1. Start van de inschrijvingen

 1.1 Eerste jaar

De startdatum van inschrijving voor alle kandidaten voor het eerste jaar is 26 mei 2020.

Het aantal inschrijvingen voor het eerste jaar werd vastgelegd op 110.

Voor de broers en zussen van huidige leerlingen en voor de kinderen van personeelsleden van de school geldt een voorrangsregeling; Zij kunnen inschrijven vanaf 12 mei 2020.

 1.2 Neveninstromers in het 2de t.e.m. 6de jaar

Neveninstromers kunnen inschrijven vanaf  20 april 2020.

 2. Inschrijvingsprocedure

 2.1 Eerste jaar

Alle kandidaten voor het eerste jaar ontvangen een uitnodiging voor onze oriënteringstest (woensdag 22 april 2020, 13.30u). Wij leggen de testresultaten naast de schooluitslagen en het advies van de basisschool. Op basis van deze gegevens en, eventueel na een gesprek met de ouders, formuleren we een advies i.v.m. de keuze voor onze school.

Meer informatie over de oriënteringstest krijgt u op de opendeurmomenten van woensdag 4 maart (om 19u) en zaterdag 7 maart 2020 (om 10u)

U ontvangt een uitnodiging voor de oriënteringstest door de kandidaat op te geven

  • op één van de opendeurmomenten
  • of via telefonisch contact met de school (03 658 52 33)

Vanaf 26 mei 2020 (resp. 12 mei voor de voorrangsgroep) kan men inschrijven op het onthaal van de school tussen 08.00u en 16.30u.

De inschrijving is een feit na ontvangst van het ingevulde inschrijvingsformulier en de ondertekening ter goedkeuring van het schoolreglement.
Het schoolreglement kan geraadpleegd worden op de website van de school (www.vitaetpax.be) en wordt op de opendeurmomenten ook op papier beschikbaar gesteld.

Bij ontvangst van het ingevulde inschrijvingsformulier, wordt elke leerling chronologisch ingeschreven op de officiële registratielijst.

De laatste stap van de inschrijvingsprocedure is de inlevering van (een kopie van) het attest van de basisschool. Wij verwachten de attesten op het onthaal op dinsdag 30 juni tussen 08.30u en 16.00u.

 2.2 Neveninstromers 2de t.e.m. 6de jaar

Inschrijving gebeurt vanaf 20 april 2020 na een gesprek met de kandidaat en haar / zijn ouders en de directie en / of de leerlingenbegeleidster van de school. Hierbij wordt ook het laatste groot rapport voorgelegd.

Op dinsdag 30 juni 2020 legt de kandidaat, na afspraak, het juiste attest voor samen met het eindrapport.

Een afspraak voor een gesprek kan telefonisch gemaakt worden op het nummer 03 658 52 33 of via e-mail op het adres onthaal@vitaetpax.be.