Inschrijvingsprocedure

Inschrijvingsprocedure schooljaar 2020-2021

Overeenkomstig de nieuwe regelgeving zal de inschrijving van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2020-2021 op onze school als volgt georganiseerd worden.

 1. Start van de inschrijvingen

 1.1 Eerste jaar

De startdatum van inschrijving voor alle kandidaten voor het eerste jaar is 29 mei 2019.
Let op: er is geen voorrangsregeling meer voor de broers en zussen van huidige leerlingen en voor de kinderen van personeelsleden.

 1.2 Neveninstromers in het 2de t.e.m. 6de jaar

Neveninstromers kunnen inschrijven vanaf 23 april 2019.

 2. Inschrijvingsprocedure

 2.1 Eerste jaar

Alle kandidaten voor het eerste jaar ontvangen een uitnodiging voor onze oriënteringstest (woensdag 24 april 2019, 13.30u). Wij leggen de testresultaten naast de schooluitslagen en het advies van de basisschool. Op basis van deze gegevens en, eventueel na een gesprek met de ouders, formuleren we een gefundeerd maar vrijblijvend advies i.v.m. de keuze voor onze school. Het staat de ouders dan vrij om op basis hiervan al dan niet in te schrijven (zie datum hieronder).

Meer informatie over de oriënteringstest krijgt u op de opendeurmomenten van woensdag 13 maart (19u)en zaterdag 16 maart (10u).

U ontvangt een uitnodiging voor de oriënteringstest door de kandidaat op te geven

  • op één van de opendeurmomenten
  • of via telefonisch contact met de school (03 658 52 33)

Vanaf 29 mei 2019 kan men inschrijven op het onthaal van de school tussen 08.00u en 17.00u.

De inschrijving is een feit na ontvangst van het ingevulde inschrijvingsformulier en de ondertekening ter goedkeuring van het schoolreglement.
Het schoolreglement kan geraadpleegd worden op de website van de school (www.vitaetpax.be) en wordt op de opendeurmomenten ook op papier beschikbaar gesteld.

Bij ontvangst van het ingevulde inschrijvingsformulier, wordt elke leerling chronologisch ingeschreven op de officiële registratielijst.

De laatste stap van de inschrijvingsprocedure is de inlevering van (een kopie van) het attest van de basisschool. Wij verwachten de attesten op het onthaal op vrijdag28 junitussen 08.00u en 16.00u.

 2.2 Neveninstromers 2de t.e.m. 6de jaar

Inschrijving gebeurt vanaf 23 april 2019 na een gesprek met de kandidaat en haar / zijn ouders en de directie en / of de leerlingenbegeleidster van de school. Hierbij wordt ook het laatste groot rapport voorgelegd.

Op vrijdag 28 juni2019 legt de kandidaat, na afspraak, het juiste attest voor samen met het eindrapport.

Een afspraak voor een gesprek kan telefonisch gemaakt worden op het nummer 03 658 52 33 of via e-mail op het adres onthaal@vitaetpax.be.