Inschrijvingsprocedure

Inschrijvingsprocedure schooljaar 2021-2022

N.a.v. de Coronacrisis zullen ook de inschrijvingen van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2021-2022 op onze school hoogstwaarschijnlijk digitaal worden georganiseerd.  Het is moeilijk om reeds exact te zeggen op welke manier dit zal moeten gebeuren omdat we nog geen definitieve richtlijnen hebben gekregen.  Als er meer duidelijkheid is, werken we een procedure uit die zo helder en eenvoudig mogelijk is.

Ook blijft het de bedoeling dat leerlingen pas ingeschreven worden na een advies.  Het is dus belangrijk dat u uw kind eerst aanmeldt (zie: oriënteringstest).

Met vragen mag u ons uiteraard bellen, maar hopelijk begrijpt u dat we op dit moment nog niet op alle vragen een antwoord kunnen formuleren.

 1. Start van de inschrijvingen

 1.1 Eerste jaar

De startdatum van inschrijving voor kandidaten voor het eerste jaar is 25 mei 2021.

Voor de broers en zussen van huidige leerlingen en voor de kinderen van personeelsleden van de school geldt een voorrangsregeling; Zij kunnen inschrijven vanaf 11 mei 2021.

 1.2 Neveninstromers in het 2de t.e.m. 6de jaar

Neveninstromers kunnen inschrijven vanaf 18 april 2021.

 2. Inschrijvingsprocedure

 2.1 Eerste jaar

Vanaf 25 mei 2021 (resp. 11 mei voor de voorrangsgroep) kan men inschrijven op het onthaal van de school tussen 08.00 u en 16.30 u, op woensdag tussen 08.00 u en 12.30 u.

De inschrijving is een feit na ontvangst van het ingevulde inschrijvingsformulier en de ondertekening ter goedkeuring van het schoolreglement. Het schoolreglement kan geraadpleegd worden op de website van de school (www.vitaetpax.be).

Bij ontvangst van het ingevulde inschrijvingsformulier, wordt elke leerling chronologisch ingeschreven op de officiële registratielijst.

De laatste stap van de inschrijvingsprocedure is de inlevering van (een kopie van) het attest van de basisschool. Wij verwachten de attesten op het onthaal op woensdag 30 juni tussen 08.00 u en 16.00 u.

 2.2 Neveninstromers 2de t.e.m. 6de jaar

Inschrijving gebeurt vanaf 19 april 2021 na een gesprek met de kandidaat en haar / zijn ouders en de directie en / of de leerlingenbegeleidster van de school. Hierbij wordt ook het laatste groot rapport voorgelegd.

Op woensdag 30 juni 2021 legt de kandidaat, na afspraak, het juiste attest voor samen met het eindrapport.

Een afspraak voor een gesprek kan telefonisch gemaakt worden op het nummer 03 658 52 33 of via e-mail op het adres onthaal@vitaetpax.be .