Beste ouders,

We hopen dat jullie alvast een aangename start op onze school hebben gehad.  Om de communicatie vlot te laten verlopen, willen we jullie graag toegang verlenen tot Smartschool.

Hoe jullie de twee co-accounts kunnen activeren, lezen jullie in een brief die op 3 september met uw kind meegegeven wordt.  Daarin wordt verwezen naar een handleiding die jullie hier kunnen openen.

Met vriendelijke groeten,

Kathleen De Preter

Smartschool-contactpersoon

smartschool@vitaetpax.be