Vita et Pax-College: een korte geschiedenis

In de herfst van 1944 werd Antwerpen bestookt met V-bommen. Om hun kinderen te beschermen tegen de voortdurende dreiging, brachten hun ouders hen van de stad naar de priorij in Schotenhof. In een groene en rustige omgeving kregen ze er een veilig onderdak. Op die manier werd er voor gezorgd dat deze jongens en meisjes konden blijven studeren. Dat bleef ook zo na het einde van de oorlog, en zo werd deze school geboren. Ondertussen, meer dan een halve eeuw later, biedt het Vita et Pax- College middelbaar onderwijs aan meer dan 300 leerlingen.

Vandaag klaar voor de toekomst

Vandaag is vorming een levenslange opdracht. Niet alleen op de schoolbanken, maar ook in projectwerk en in activiteiten buiten de schoolmuren, verruim je je blik en leer je om verantwoordelijk, weerbaar en kritisch je weg te vinden in de huidige (kennis)maatschappij. Vlot kunnen omgaan met moderne technologieën is daarbij een hulpmiddel. De leerkrachten integreren het gebruik van computer, laptop, beamer, smartboard, digitaal leerplatform en internet in het dagelijks lesgebeuren. Wij motiveren je om ook buiten de lessen deel te nemen aan sportieve, culturele en andere vormende activiteiten zoals de sportmiddagen, toneel, de klimaatworkshop, een theateravond, olympiades …

Het klooster

Het Vita et Pax-College te Schoten is een benedictijnse priorijschool. Dit betekent niet alleen dat de school werd opgericht door de Benedictinessen van de priorij “Regina Pacis” en zich op het domein van het klooster bevindt. Het betekent vooral dat het waarde-erfgoed van de Regel van Benedictus, dat al eeuwenlang de leidraad is voor het leven van vele monniken en monialen, ook inspiratiebron blijft voor wie in onze school samenleven en samenwerken: schoolbestuur, directie, leraren- en opvoederskorps, ouders en leerlingen. Zo lang de school geschraagd werd door een korps dat bijna volledig uit zusters bestond, werd de school op organische wijze doordrongen van die geest. Vandaag zijn het vooral leken die het benedictijnse opvoedingsproject van de priorijschool waarmaken.

http://www.benedictinessen-schoten.be