Tijdens de donkere wintermaanden werden de leerlingen die met fluo-elementen naar school kwamen beloond met jetons.  7 jetons gaven recht op een smos, aangeboden door ons oudercomité.  Dit was ook dit jaar weer een succes.  Ongeveer de helft van de school kon smullen van een broodje.  Als we dan rekening houden met het aantal leerlingen dat met de auto of de bus naar school komt, kunnen we toch wel zeggen dat het overgrote merendeel van de fietsers een duidelijke inspanning levert om extra zichtbaar te zijn in het verkeer.