SMARTSCHOOL WEERSTATION

Inschrijvingsprocedure schooljaar 2017-2018

Overeenkomstig de nieuwe regelgeving zal de inschrijving van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2017-2018 op onze school als volgt georganiseerd worden.

Elke school is voortaan verplicht om een maximum capaciteit te bepalen voor het eerste jaar.

Wij hebben die voor onze school vastgelegd op 110 leerlingen.

1  Start van de inschrijvingen

1.1   Eerste jaar

De startdatum van inschrijving voor kandidaten voor het eerste jaar is 30 mei 2017.

Voor de broers en zussen van huidige leerlingen en voor de kinderen van personeelsleden van de school geldt een voorrangsregeling.

Zij kunnen inschrijven vanaf 16 mei 2017.

1.2    Neveninstromers in het 2de t/m 6de jaar

Neveninstromers kunnen inschrijven vanaf 18 april 2017.

2  Inschrijvingsprocedure

2.1   Eerste jaar

Alle kandidaten voor het eerste jaar ontvangen  een uitnodiging voor onze oriënteringstest (woensdag 19 april 2017, 13.30 u). Wij leggen de testresultaten naast de schooluitslagen en het advies van de basisschool. Op basis van deze gegevens, en, eventueel na een gesprek met de ouders,  formuleren we een gefundeerd maar vrijblijvend advies i.v.m. de keuze voor onze school. Het staat de ouders dan vrij om op basis hiervan al dan niet in te schrijven (zie data hieronder).

Meer informatie over de oriënteringstest krijgt u op de opendeuravonden van woensdag 22 februari en dinsdag 7 maart 2017 (start telkens om 19.00 u.).

U ontvangt een uitnodiging voor de oriënteringstest door de kandidaat op te geven

  • op één van de opendeuravonden
  • of via telefonisch contact met de school (03 658 52 33)

Vanaf 30 mei 2017(resp. 16 mei voor de voorrangsgroep) kan men inschrijven op het onthaal van de school tussen 08.00 u. en 17.00 u

De inschrijving is een feit na ontvangst van het ingevulde inschrijvingsformulier en de ondertekening ter goedkeuring van het schoolreglement.

Het schoolreglement kan geraadpleegd worden op de website van de school (www.vitaetpax.be) en wordt op de opendeuravonden ook op papier beschikbaar gesteld.

Bij ontvangst van het ingevulde inschrijvingsformulier, wordt elke leerling chronologisch ingeschreven op de officiële registratielijst.

De laatste onontbeerlijke stap van de inschrijvingsprocedure is de inlevering van (een kopie van) het attest van de basisschool. Wij verwachten de attesten op het onthaal op donderdag 30 juni 2016 tussen 08.00 u en 16.00 u.

2.2    Neveninstromers in het 2de t/m 6de jaar

Inschrijving gebeurt vanaf 11 april 2016 na een gesprek met de kandidaat en haar / zijn ouders en de directie en / of de leerlingenbegeleidster van de school. Hierbij wordt ook het laatste groot rapport voorgelegd.

Op dinsdag 30 juni 2016 legt de kandidaat, na afspraak, het juiste attest voor samen met het eindrapport.

Een afspraak voor een gesprek kan telefonisch gemaakt worden op het nummer 03 658 52 33 of via e-mail op het adres onthaal@vitaetpax.be .