SMARTSCHOOL WEERSTATION

Inschrijvingsprocedure schooljaar 2018-2019

Overeenkomstig de regelgeving zal de inschrijving van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2018-2019 op onze school als volgt georganiseerd worden.

Elke school is verplicht om een maximum capaciteit te bepalen voor het eerste jaar.
Wij hebben die voor onze school vastgelegd op 110 leerlingen.

 

1  Start van de inschrijvingen

1.1   Eerste jaar

De startdatum van inschrijving voor kandidaten voor het eerste jaar is 5 juni 2018.

Voor de broers en zussen van huidige leerlingen en voor de kinderen van personeelsleden van de school geldt een voorrangsregeling;
Zij kunnen inschrijven vanaf 22 mei 2018.

 1.2    Neveninstromers in het 2de t.e.m. 6de jaar

Neveninstromers kunnen inschrijven vanaf 17 april 2018.

2  Inschrijvingsprocedure

2.1   Eerste jaar

Alle kandidaten voor het eerste jaar ontvangen  een uitnodiging voor onze oriënteringstest (woensdag 25 april 2018, 13.30 u). Wij leggen de testresultaten naast de schooluitslagen en het advies van de basisschool. Op basis van deze gegevens, en, eventueel na een gesprek met de ouders,  formuleren we een gefundeerd maar vrijblijvend advies i.v.m. de keuze voor onze school. Het staat de ouders dan vrij om op basis hiervan al dan niet in te schrijven (zie data hieronder).

Meer informatie over de oriënteringstest krijgt u op de opendeurmomenten van dinsdag 27 februari (19 u) en zaterdag 3 maart (10 u).

U ontvangt een uitnodiging voor de oriënteringstest door de kandidaat op te geven

  • op één van de opendeurmomenten
    • of via telefonisch contact met de school (03 658 52 33)

Vanaf 5 juni 2018 (resp.22 mei voor de voorrangsgroep) kan men inschrijven op het onthaal van de school tussen 08.00 en 17.00 u

De inschrijving is een feit na ontvangst van het ingevulde inschrijvingsformulier en de ondertekening ter goedkeuring van het schoolreglement.
Het schoolreglement kan geraadpleegd worden op de website van de school (www.vitaetpax.be) en wordt op de opendeurmomenten ook op papier beschikbaar gesteld.

Bij ontvangst van het ingevulde inschrijvingsformulier, wordt elke leerling chronologisch ingeschreven op de officiële registratielijst.

De laatste onontbeerlijke stap van de inschrijvingsprocedure is de inlevering van (een kopie van) het attest van de basisschool. Wij verwachten de attesten op het onthaal  op vrijdag 29 juni tussen 08.00 u en 16.00 u. 

2.2    Neveninstromers in het tweede t.e.m. zesde jaar

Inschrijving gebeurt vanaf 17 april 2018 na een gesprek met de kandidaat en haar / zijn ouders en de directie en / of de leerlingenbegeleidster van de school. Hierbij wordt ook het laatste groot rapport voorgelegd.

Op vrijdag 29 juni 2018 legt de kandidaat, na afspraak, het juiste attest voor samen met het eindrapport.

Een afspraak voor een gesprek kan telefonisch gemaakt worden op het nummer 03 658 52 33 of via e-mail op het adres onthaal@vitaetpax.be .